Gorionik na pelet TERMEC

Gorionik na pelet se sastoji od samog gorionika (koji se montira na vrata kotla) i od pužnog transportera koji se stavlja u rezervoar goriva, a povezuje se sa gorionikom preko fleksibilnog creva, kroz koje se doprema gorivo iz rezervoara do gorionika. Automatika je smeštena u samom gorioniku. Rad gorionika je potpuno automatski i može se programirati za svaki dan u sedmici posebno.

Za razliku od ostalih sličnih proizvoda na tržištu gorionik TERMEC poseduje dodatni pužni transporter smešten u samom telu gorionika pomoću koga se pelet mehanički doprema u plamenu cev te potom izduvavanjem od strane aksijalnog ventilatora sagoreva u kotlu tj. formira plamen. Dodatni interni pužni transporter istovremeno predstavlja veoma bitan faktor u sigurnosti rada gorionika čime se sa sigurnošću sprečava da plamen iz kotla prodre nazad ka gorioniku i peletu.

Gorionici se trenutno proizvode u 4 modela:
1. Gorionik na pelet sa vazdušnim auto-čišćenjem 10-50 kW
2. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehaničkim auto-čišćenjem 50-100 kW
4. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehaničkim auto-čišćenjem 100-200 kW
5. Gorionik na pelet sa vazdušnim i mehaničkim auto-čišćenjem 200-350 kW

  • Gorionik, sa vazdušnim samo-čišćenjem: kod ovog tipa se softverski podešava periodično izduvavanje pepela sa rešetke plamene cevi na kojoj pelet sagoreva. Ovi gorionici su prilagođeni korišćenju peleta od čistog drveta.
  • Gorionik, koji osim vazdušnog samo-čišćenja, ima i mehaničko samo-čišćenje iispravno funkcioniše i uz agropelet zadovoljavajućeg kvaliteta u odnosu 50/50% zajedno sa drvenim peletom.
  • Iskustveno je potvrđeno je da se u datim okolnostima mogu koristiti i koštice od višanja, a takođe i mešavina kukuruza u zrnu i drvenih peleta. Upotrebu alternativnih energenata ne treba raditi na svoju ruku već je neophodno konsultovati naše servisno osoblje kako bi garancija ostala validna.

Period mehaničkog samo-čišćenja se takođe softverski podešava. Mehaničko samo-čišćenje se sastoji od čistača, pokretanog motorom, koji klizi po rešetki za sagorevanje i oslobađa restku od topljivih silikata.

This entry was posted in Zeleni program and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>