TY

Kotao za sagorevanje drvenog peleta na principu potpritiska 30 KW

Prospekt

Uputstvo za upotrebu

KARAKTERISTIKE

  • Kotlovi TX, TY i TOBY predstavljaju u ekološkom i tehničkom pogledu najprihvatljivije i najefikasnije rešenje grejanja na drveni pelet prisutno na našem tržištu.
  • Ložište kotla je u potpunosti prilagođeno sagorevanju ovog energenta, pri čemu se postižu maksimalne vrednosti iskorišćenja i do 94%.
  • Paljenje, proces sagorevanja i gašenje su potpuno automatski. Kontrola sagorevanja je optimalna uz pomoć radnog režima „modulacije“ gde kotao automatski prilagođava svoju snagu razlici zadate i trenutne temperature.
  • Osnovni princip rada kotla zasniva se na takozvanom „potpritisku ložišta“: kotao je u potpunosti zadihtovan, ventilator ne uduvava vazduh u kotao već ga isisava iz kotla – automatika u potpunosti kontroliše količinu vazduha u kotlu čime se postiže optimalno sagorevanje.
  • Za razliku od kotla TX ili TOBY ložište je ovalne konstrukcije, slično kotlovima na lož ulje i gas. Oko vertikalnog plamena smešten je omotač od cevnih izmenjivača toplote sa turbulatorima sa lakše čišćenje.  Na taj način se dodatno postiže visok učinak u predatoj energiji kotla i veoma niska temperatura dimnih gasova ispod 140 C.
  • Efikasnost ovog kotla je veća nego kod kombinovanih kotlova na pelet sa prirodnom promajom, a kotlu nije potreban dimnjak već samo fasadni izvod – u pogledu dimenzija kotao TX je izduženog oblika dok TY ide u visinu.
  • Čišćenje kotla je svedeno na apsolutni minimum kada je u pitanju čvrsto gorivo, svega jedanput sedmično!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>