TOBY 2014

S ponosom predstavljamo  novi redizajnirani kotao TOBY (20, 30 i 50 KW). Pozitivne promene uključuju:

  • Vrata kotla, ručica za čišćenje su sada pod oplatom kotla! 
  • TOBY je od sada dostupan u tri boje.
  • Turbulatori cevnog izmenjivača ložišta su izrađeni od flahastog lima a ne od žice, veći stepen korisnosti, duži radni vek turbulatora, lakša zamena. 
  • TOBY 20: sada sa moćnijim ventilatorom i većim prečnikom dimnjaka (120 umesto 80).
  • Poboljšanja softvera (dodata nova faza rada) , osim senzora vode i dimnih gasova kotao sada ima treći senzor – senzor pritiska u ložištu.
  • Dodatni sigurnosni faktori: Postavljen je termostat na telu internog transportera, kao i otvor za eventualni natpritisak na bočnoj strani kotla
This entry was posted in Novosti. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>